< Praktisk informasjonVåpenkontroll, prøve- og omskyting

Våpenkontroll – åpningstider

Søndag 28.07 fra 12.00 til 19.00

Mandag til fredag fra 07.00 til 15.00
Lørdag fra 07.00 til 12.00

Omskyting

Eventuell omskyting og premieutdeling foregår hver ettermiddag. Tidspunkt vil bli annonsert hver dag.

Omskyting vil foregå mellom standplass 9 og 10.

Prøveskyting

Det blir mulighet for prøveskyting ved 25m banen, men dere oppfordres til å møt ferdig innskutt!

Ved våpenbrudd kan prøveskyting skje ved 25m banen, samme plass som faktor testing.